Kế toán - quản trị

Làm nhiều hơn, trong thời gian ít hơn và nhân lực ít hơn.

- Hóa đơn: Tạo hóa đơn sắc nét, chuyên nghiệp, quản lý hóa đơn định kỳ và dễ dàng theo dõi thanh toán.

- Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95%

- Được trả tiền nhanh hơn: Tạo, gửi hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến. Bạn sẽ không phải gửi lời nhắc tới khách hàng còn nợ. Đơn giản chỉ cần cài đặt tự động hóa để được trả tiền nhanh hơn. Hệ thống còn tự động đặt hóa đơn từ đơn đặt hàng của khách hàng và thiết lập lệnh giao hàng.

- Báo cáo động đẹp: Dễ dàng tạo báo cáo thu nhập, bảng cân đối và báo cáo dòng tiền. Nhanh chóng lọc, zoom, chú thích và so sánh bất kỳ dữ liệu nào.