CRM - CSKH

Gắn kết khách hàng gần hơn

- Nhận dự báo chính xác:

Nắm bắt thông tin để đưa ra quyết định thông minh.

Biểu đồ được thiết kế tùy chỉnh để có thể nắm bắt tình hình doanh nghiệp trong nháy mắt.

- Làm được nhiều hơn chỉ trong thời gian ngắn: Tự động hóa các hoạt động dựa trên kịch bản bán hàng của bạn: các cuộc họp, trích dẫn, mail…

- Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng của bạn để thắt chặt quan hệ với khách hàng.